Умови використання сайту Tineco Україна
ru | ua |
Умови використання сайту Tineco

Умови використання сайту Tineco

Публічна оферта (для фізичних осіб)
Дата публікації: 01 квітня 2023 р.


Умови публічної пропозиції (оферти) укласти договір приєднання про купівлю-продаж товарів для фізичних осіб.


Суб’єкт господарювання, що зазначений в розділі «КОНТАКТИ» цього Веб-сайту даними умовами публічної пропозиції (оферти) пропонує укласти договір купівлі-продажу товару з використанням інформаційно-комунікаційних систем фізичним особам та придбати товари, інформація про які наявна на сайті https://tineco-ukraine.com/ на умовах, передбачених цим Договором.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір публічної оферти (Публічна оферта) є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців (фізичних осіб). За повною згодою з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки Товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Акцепт» - згода Покупця з умовами пропозиції Продавця щодо продажу Товару, виражена оплатою вартості Товару на умовах Продавця.
«Товар» - всі Товари, що наявні у Продавця, інформація про які є на Веб-сайті.
«Покупець» - фізична особа, яка замовляє, придбаває, отримує, використовує, вживає або має намір придбати чи замовити через Веб-сайт Товар для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю, незалежною професійною діяльністю чи виконанням обов’язків найманого працівника.
«Продавець» - зареєстрована згідно законодавства України особа що зазначена в розділі «КОНТАКТИ» цього Веб-сайту.
«Замовлення» - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті заявка Покупця на покупку Товару, що адресується Продавцю.
«Веб-сайт» – сайт, розміщений у мережі Інтернет за вказаною в Розділі «ПРИАМБУЛА» цього Договору адресою з усіма його веб-сторінками та іншим наповненням.
«Адміністрація сайту» – працівники Продавця або треті особи, котрі надають послуги на відповідній правовій підставі, що здійснюють обробку замовлень, підтримують зв’язок з Покупцями, формують вміст Веб-сайту.
«Особистий кабінет» – частина функціоналу Веб-сайту, що дозволяє Покупцю надати контактну інформацію для Продавця.
«Платіжна картка» - електронний платіжний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки платіжних систем Visа/ Mastercard такого типу (включаючи, але не обмежуючись): Visа; Visa Electron; Mastercard; Mastercard Electronic; Maestro.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не передано у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:
виконувати умови цього Договору
виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;
передати Покупцеві Товар, що замовлено через Веб-сайту згідно з умовами цього Договору;
перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;
повідомити Покупця про можливу додаткову комісію при оплаті платіжними картами.
4.2. Продавець має право:
в односторонньому порядку призупинити продаж Товару за цим Договором у разі порушення Покупцем його умов;
в разі відсутності Товару на складі Продавця та/або не можливості виконати замовлення (незалежно від причин) передати замовлення та інформацію про Покупця третім особам , які або уповноважені діяти як посередники (агенти, повірені, комісіонери) та реалізовувати Товар від імені Продавця/власного імені, або на належній правовій підставі придбали Товар (дилери) для подальшого продажу.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:
своєчасно оплатити та отримати Замовлення на умовах цього Договору;
ознайомитися з інформацією про Товар на Веб-сайті оглянути Товар при отриманні, переконатися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі виявлення пошкодження Товару або його неповної комплектації - зафіксувати це в акті, який разом із Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцю або є представником перевізника;
ознайомитися з інформацією про правила використання Веб-сайту та інші політики, що розміщені Продавцем на Веб-сайті та прийняти зазначені правила і політики за умови акцептування Замовлення.
5.2. Покупець має право:
оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту;
вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті платіжними картами.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець ознайомившись з асортиментом, характеристиками та іншою інформацією про Товар на Веб-сайті самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту шляхом додавання Товару до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки «Перейти в кошик» / «Купити», або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, вказаним у розділі «Контакти» Веб-сайту.
6.2. Строк формування Замовлення до 2 робочих днів із моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення надіслано у неробочий, вихідний або святковий день, строк формування починається з першого робочого дня.
6.3. Покупець, оформивши Замовлення, здійснює Акцепт пропозиції Продавця шляхом оплати вартості Товару у строк, вказаний на Веб-сайті. У випадку, якщо оплата здійснена пізніше за строк, вказаний Продавцем, Продавець вважатиме, що Акцепт не відбувся та Продавець не зобов’язаний передати Товар Покупцю на тих же умовах та за тою ж ціною, яка вказана у Замовленні.
6.4. Після Акцепту пропозиції Продавця, Продавець здійснює доставку Товару Покупцю, на умовах визначених на Веб-сайті у розділі «Доставка і Оплата», на адресу, вказану Покупцем у Замовленні.
7. УМОВИ ОПЛАТИ (АКЦЕПТУ)
7.1. Покупець оплачує Товар у строк, визначений Продавцем. Відсутність оплати у строк визначений Продавцем вважатиметься останнім відмовою Покупця від Замовлення.
7.2. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Веб-сайту . Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх оплачених Товарів.
7.3. Покупець може сплатити Замовлення одним із наступних способів:
1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначений у рахунку, у т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів із дати отримання рахунку у розмірі 100% передоплати).
2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.
3) Платіжною карткою.
4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки та/або платіжною системою, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем. При натисканні на сторінці Веб-сайту у відповідному розділі кнопки "Купити" означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії під час оплати Покупцем європейських замовлень.
8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ


8.1 Покупець отримує Товар за допомогою служби доставки або особисто. Порядок оплати та отримання вказано на відповідній сторінці Веб-сайту.
8.2 При доставці Товару в інші міста України або на територію іншої країни, що виконується іншими службами доставки (далі - Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з правилами перевезення вантажів, що встановлені цими Компаніями-перевізниками.
8.3 Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товаро-транспортній накладній або декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній та оплаченій Покупцем, в комплектності згідно зі специфікацією (описом) цього Товару і в належному (робочому) стані та якості.
8.4 У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеною Покупцем у Замовленні або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, під час доставки кур'єром Компанії-перевізника, Товар повертається до Продавцю. Оплата за послуги Компанії-перевізника віднімається із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, надісланого на електронну пошту, що зазначена в розділі «КОНТАКТИ» Веб-сайту із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернуті грошові кошти.
Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати із застосуванням каналів зв’язку, що зазначено в розділі Контакти.
9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ


9.1 Відповідно до ст. 9 Закону України "Про захист прав споживачів", Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не враховуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).
9.2 Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до врахування правил та умов перевізника або кур'єра, що діють на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення отримання Товару.
9.3 У разі виявлення недоліків Товару, Покупець зобов'язаний зафіксувати їх в складеному акті довільної форми. Акт має бути підписаний Покупцем та особою, яка здійснила доставку Товару або Продавцем. За можливості недоліки мають бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити представника Продавця про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, інформація щодо умов повернення Товару викладена на Веб-сайті.
9.4 Сторони погодили, що у разі недотримання Покупцем вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару в належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень та в повній комплектності.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


10.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством.
10.2 У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Строк розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. У спорах у зв'язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібне.
10.3 Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема ті, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у компетентному суді згідно чинного законодавства.


11. ЯКІСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА, КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ
11.1. Товар реалізовується Продавцем у тому ж вигляді, у якому він випускається на ринок виробником відповідного Товару. Продавець не вносить коректив чи доповнень до маркування, не змінює комплектності Товару, весь Товар реалізовується за принципом «як є», з урахуванням вимог законодавства щодо маркування. Здійснюючи Замовлення Покупець підтверджує свою обізнаність щодо характеристик Товару, його заводської комплектності чи іншого наповнення, умов використання.
12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. • Веб-сайт створений та підтримується Продавцем з комерційною метою. Вся інформація розміщується на Веб-сайті з метою інформування Покупців про асортимент, актуальні ціни, умови продажу чи доставки Товару. Продавець не дає згоду на копіювання вмісту Веб-сайту, використання його у будь-яких інших цілях, окрім як для вибору та замовлення Товару у Продавця.
Адміністрація сайту має право у будь-який момент на свій розсуд змінювати наповнення Веб-сайту, в тому числі видаляти дані Покупців, змінювати ціну чи інформацію про Товар, умови та вартість доставки чи інші відомості, що наявні на Веб-сайті. При цьому, у випадку зміни на Веб-сайті ціни та вартості Товару після Акцепту Покупцем Продавець при виконанні Замовлення Покупця керується умовами акцептованої пропозиції.
12.2. Здійснюючи Замовлення Покупець тим самим підтверджує свою обізнаність з вмістом Веб-сайту, характеристиками, ціною, умовами та вартістю доставки Товару.
12.3. Здійснюючи Акцепт Покупець тим самим підтверджує свою згоду на всі умови викладені на Веб-сайті щодо ціни, асортименту, кількості та інших індивідуальних характеристик Товару.
12.4. Здійснюючи приймання Товару Покупець тим самим підтверджує його якість та відповідність зробленому ним Замовленню.
12.5. Здійснивши реєстрацію в Особистому кабінеті Покупець підтверджує свою обізнаність з правилами роботи Веб-сайту, умовами збору і обробки даних, а також із тим, що на вказані ним контактні дані йому можуть направлятися повідомлення щодо змін в роботі Продавця, змін ціни чи асортименту відстежуваних товарів чи рекламного характеру (у вигляді електронних листів, Viber-повідомлень, SMS тощо).
12.6. Повернення Товару допускається тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.
12.7. Адміністрація сайту має право зберігати електронні повідомлення та іншу переписку з Покупцями. Адміністрація сайту має право не реагувати на повідомлення Покупця, не пов’язані з метою існування Сайту – реалізації Товару. Всі претензії чи побажання з приводу роботи Сайту приймаються у письмовому вигляді за адресою місцезнаходження Продавця.
12.8. Покупець не має права передавати свої права за цим Договором або права, які обумовлені існуванням цього Договору, в тому числі заставляти права, передавати право вимоги або укладати договори про переведення боргу з третіми особами, договори поруки, укладати інші договори, які можуть мати як наслідок заміну кредитора або боржника за цим договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони. При порушенні зазначених умов укладені договори є недійсними та Сторони не зобов’язані їх виконувати.
12.9. Всі дані що збираються Продавцем через функціонал сайту (Особистий кабінет) збираються з метою їх обробки для опрацювання Замовлень та подальшого контактування з Покупцем. Інформація надана Покупцем при реєстрації у Особистому кабінеті знаходитиметься у Продавця та використовуватиметься ним з комерційною метою (для продажу товарів, реклами та ін.). Всі особи що зареєструвалися у Особистому кабінеті на сайті Продавця мають право на вільний доступ до своїх даних, можуть у будь-який час їх змінювати чи видаляти. Продавець використовуватиме тільки ті дані які надані фізичними особами у Особистому кабінеті та при видаленні персональних даних з Особистого кабінету не використовуватиме ці дані у подальшому. При реєстрації в Особистому кабінеті особа не зобов’язана надавати всю інформацію про себе, а лише ту інформацію що необхідна для швидкого контакту та обміну інформацією (ім’я та засоби зв’язку).
Покупець погоджується, що інформація надана Покупцем Продавцю може бути передана останнім третім особам з метою обробки та/або виконання Замовлення, зокрема, але невиключно: агенти, комісіонери, повірені, дилери, Компанії-перевізники та особи задіяні у доставці (кур’єри тощо) інші партнери Постачальника, що залученні задля виконання Замовлення.
12.10 Цей Договір складається з двох частин: публічна оферта з укладання договору приєднання про купівлю-продаж товарів, розміщена на Веб-сайті та Акцепту публічної оферти.
12.11. Цей Договір діє до повідомлення Продавцем інформації про його припинення шляхом розміщення такої інформації на офіційному сайті та/або шляхом письмового повідомлення Покупця будь-яким чином.
12.12. Сторони зобов’язуються не розголошувати отриману у зв’язку з укладенням та виконанням умов даного Договору інформацію третім особам.

Реквізити Продавця зазначені в розділі «КОНТАКТИ» Веб-сайту.
Публічна оферта (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)
Умови публічної пропозиції (оферти) укласти договір приєднання про купівлю-продаж товарів для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Суб’єкт господарювання, що зазначений в розділі «КОНТАКТИ» цього Веб-сайту даними умовами публічної пропозиції (оферти) пропонує укласти договір купівлі-продажу товару з використанням інформаційно-комунікаційних систем фізичним особам та придбати товари, інформація про які наявна на сайті https://tineco-ukraine.com/, на умовах, передбачених цим Договором.
Визначення термінів
Продавець – зареєстрована згідно законодавства України особа, що зазначена в розділі «КОНТАКТИ» цього Веб-сайту.
Покупець – юридична особа чи фізична особа-підприємець зареєстровані згідно законодавства України, що через своїх уповноважених представників вступають у відносини з Продавцем для придбання у нього Товару.
Рахунок-фактура – документ, у якому визначені умови купівлі-продажу Товару, де зазначаються реквізити Продавця та Покупця, асортимент, кількість замовлених Товарів та їх вартість, дата та номер рахунку-фактури, строк оплати (дійсності пропозиції).
Акцепт – згода Покупця з умовами пропозиції Продавця щодо продажу Товару, виражена оплатою вартості Товару у строк, визначений Рахунком-фактурою.
Видаткова накладна – документ, на підставі якого фіксується факт передачі купленого (оплаченого) Товару Покупцю.
Сайт – сайт, розміщений у мережі Інтернет за вказаною в Розділі «ПРЕАМБУЛА» цього Договору адресою з усіма його веб-сторінками та іншим наповненням.
Особистий кабінет – частина функціоналу Сайту, що дозволяє Покупцю надати контактну інформацію для Продавця.
Адміністрація сайту – працівники Продавця або треті особи, котрі на відповідній правовій підставі, що здійснюють обробку замовлень, підтримують зв’язок з Покупцями, формують надають послуги вміст Сайту.
Товар – всі товари, що наявні у Продавця, інформація про які є на Сайті.
Реєстрація – заповнення форми на Сайті, яка передбачає мінімальний набір даних Покупця для підтримання зв’язку із Адміністрацією Сайту.
Замовлення – лист юридичної особи чи фізичної особи-підприємця у довільній формі через функціонал Сайту або на e-mail, що зазначений в розділі «КОНТАКТИ» цього Веб-сайту із переліком Товару та однозначним вираженням наміру придбати цей Товар у Продавця. В замовленні Покупцем також вказується адреса для доставки замовленого Товару.
Предмет пропозиції та умови роботи з Сайтом
Продавець пропонує до продажу всі Товари, інформація про які розміщена на Сайті. Підакцизні товари продаються тільки за умови наявності у Покупця відповідної діючої ліцензії. За наявності такої ліцензії Покупець повинен надати її завірену копію Продавцю, до оформлення ним Замовлення. Замовлення щодо підакцизних товарів без наявності у Продавця завіреної копії відповідної ліцензії виданої Покупцю, Продавцем виконуватися не будуть. Інформація щодо діючих ліцензій Продавця розміщена на Сайті.
Продавець надає можливість через функціонал Сайту ознайомлюватися з діючими пропозиціями Продавця щодо продажу Товару.
Сайт створений та підтримується Продавцем з комерційною метою. Вся інформація розміщується на Сайті з метою інформування Покупців про асортимент, актуальні ціни, умови продажу чи доставки Товару. Продавець не дає згоду на копіювання вмісту Сайту, використання його у будь-яких інших цілях, окрім як для вибору та замовлення Товару у Продавця.
Представники Покупця можуть використовувати функціонал сайту для реєстрації в Особистому кабінеті для прискореного обміну даними, формування і погодження Замовлень, підтримання оперативної комунікації з Персоналом Сайту з питань, пов’язаних з Товаром (купівля-продаж, питання доставки, якості та ін.). У випадку реєстрації представником Покупця у Особистому кабінеті, вся надана ним інформація обробляється Продавцем та може бути використана для обробки Замовлення, реклами, маркетингового дослідження чи інших маркетингових заходів. Покупець самостійно забезпечує збереження свого логіна та пароля, отриманих при реєстрації. При реєстрації у Особистому кабінеті фізичною особою-підприємцем така особа повинна надати свою згоду на обробку його персональних даних через програмний комплекс Сайту. Відсутність реєстрації у Особистому кабінеті Сайту не перешкоджає продажу Товару та не є підставою для відмови прийняття Замовлень Продавцем.
Всі дані що збираються Продавцем через функціонал сайту (Особистий кабінет) збираються з метою їх обробки для опрацювання Замовлень та подальшого контактування з Покупцем. Інформація надана Покупцем при реєстрації у Особистому кабінеті знаходитиметься у Продавця та використовуватиметься ним з комерційною метою (для продажу товарів, реклами та ін.). Всі особи що зареєструвалися у Особистому кабінеті на сайті Продавця мають право на вільний доступ до своїх даних, можуть у будь-який час їх змінювати чи видаляти. Продавець використовуватиме тільки ті дані які надані фізичними особами у Особистому кабінеті та при видаленні персональних даних з Особистого кабінету не використовуватиме ці дані у подальшому. При реєстрації в Особистому кабінеті особа не зобов’язана надавати всю інформацію про себе, а лише ту інформацію що необхідна для швидкого контакту та обміну інформацією (ім’я та засоби зв’язку).
Умови замовлення Товару
Покупець ознайомившись з асортиментом, характеристиками та іншою інформацією про Товар на Сайті направляє Продавцю повідомлення (Замовлення) про намір придбати Товар у письмовому вигляді із переліком найменувань, артикулів, кількості Товару та адресою доставки замовленого Товару.
Продавець отримавши повідомлення Покупця обробляє його та інформує Покупця про можливість прийняття Замовлення. Прийняття Замовлення Покупця здійснюється Продавцем у вигляді направлення Покупцю Рахунку-фактури із зазначенням тих позицій Товару та їх кількості, які є в наявності у Продавця.
Покупець, отримавши Рахунок-фактуру, здійснює Акцепт пропозиції Продавця шляхом оплати вартості Товару у строк, вказаний у Рахунку-фактурі. У випадку, якщо оплата здійснена пізніше за строк, вказаний у Рахунку-фактурі, Продавець вважатиме, що Акцепт не відбувся та Продавець не зобов’язаний передати Товар Покупцю на тих же умовах та за тою ж ціною, яка вказана у Рахунку-фактурі.
Після Акцепту пропозиції Продавця, Продавець здійснює доставку Товару Покупцю, на умовах визначених на Сайті у розділі «Доставка і Оплата», на адресу, вказану Покупцем у Замовленні
Якість, характеристика, комплектність Товару
Товар реалізовується Продавцем у тому ж вигляді, у якому він випускається на ринок виробником відповідного Товару. Продавець не вносить коректив чи доповнень до маркування, не змінює комплектності Товару, весь Товар реалізовується за принципом «як є», з урахуванням вимог законодавства щодо маркування. Здійснюючи Замовлення Покупець підтверджує свою обізнаність щодо характеристик Товару, його заводської комплектності чи іншого наповнення, умов використання.
Умови оплати (Акцепту)
Покупець оплачує Товар у строк, визначений Рахунком-фактурою. Відсутність оплати у строк визначений у Рахунку-фактурі вважатиметься Продавцем відмовою Покупця від Замовлення.
Умови передачі Товару
Продавець здійснює доставку оплаченого Товару до Покупця на умовах визначених розділом «Доставка і Оплата», що міститься на Сайті, на адресу вказану Покупцем у Замовленні. Рахунок-фактура наданий Продавцем, за результатом опрацювання Замовлення та погодження умов його виконання, міститиме ціни на Товар, що включатимуть в себе вартість їхньої доставки. При передачі оплаченого Товару уповноважені представники Продавця та Покупця підписують видаткову накладну. За письмовим погодженням з Покупцем Товар може бути переданий будь-яким зручним для Сторін. При доставці товару через сервіс доставки (Нова пошта або ін.) передача Товару Покупцю відбувається перевізником.
Продавець здійснює доставку Товару кур’єром на умовах визначених на Сайті у розділі «Доставка і Оплата» або направляє Товар через перевізника (Нова Пошта або ін.) для подальшого отримання Покупцем у територіальному відділенні перевізника. У випадку, якщо Покупець не приймає Товар без належного обґрунтування Продавець зберігає Товар протягом 5 календарних днів з останнього дня, коли він мав бути прийнятий Покупцем. При простроченні прийняття Товару понад 5 календарних днів Продавець має право розпорядитися Товаром на свій розсуд.
Форс-мажорні обставини
Сторони Договору звільняються від відповідальності у разі настання дії форс-мажорних обставин. Форс-мажорні обставини – це надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно впливають на виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу. Дія таких обставин може бути викликана: винятковими умовами і стихійним лихом (епідемія, сильний шторм, землетрус, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, пожежа тощо); непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажання Сторони (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, диверсії, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення тощо).
У випадку виникнення форс-мажорних обставин Сторони повинні повідомити про такі обставини одна одну у письмовій формі протягом трьох банківських днів з дня їх виникнення. Сторона, яка посилається на обставини, передбачені в п. 6.1. Договору повинна протягом 10 (десяти) календарних днів надати іншій Стороні зазначене повідомлення, підтверджене Сертифікатом Торгово-промислової палати України або регіональної торгово-промислової палати про форс-мажорні обставини.
У разі, коли зазначені в п. 6.1. Договору обставини та їх наслідки продовжують діяти більше 30 (тридцяти) календарних днів, Сторони в стислі строки проводять переговори з метою виявлення найбільш прийнятних альтернативних способів виконання даного Договору і досягнення відповідних домовленостей. У цьому разі Сторони мають право достроково розірвати даний Договір, шляхом укладення до нього додаткової угоди, при цьому, кожна із Сторін зобов’язана повернути іншій все отримане за даним Договором.
Інші умови
Адміністрація сайту має право у будь-який момент на свій розсуд змінювати наповнення Сайту, в тому числі видаляти дані Покупців, змінювати ціну чи інформацію про Товар, умови та вартість доставки чи інші відомості, що наявні на Сайті. При цьому, у випадку зміни на Сайті ціни та вартості Товару після Акцепту Покупцем Продавець при виконанні Замовлення Покупця керується умовами акцептованої пропозиції (Рахунку-фактури).
Здійснюючи Замовлення Покупець тим самим підтверджує свою обізнаність з вмістом Сайту, характеристиками, ціною, умовами та вартістю доставки Товару.
Здійснюючи Акцепт Покупець тим самим підтверджує свою згоду на всі умови викладені у Рахунку-фактурі щодо ціни, асортименту, кількості та інших індивідуальних характеристик Товару.
Здійснюючи приймання Товару Покупець тим самим підтверджує його якість та відповідність зробленому ним Замовленню.
Здійснивши реєстрацію в Особистому кабінеті Покупець підтверджує свою обізнаність з правилами роботи Сайту, умовами збору і обробки даних, а також із тим, що на вказані ним контактні дані йому можуть направлятися повідомлення щодо змін в роботі Продавця, змін ціни чи асортименту відстежуваних товарів чи рекламного характеру (у вигляді електронних листів, Viber-повідомлень, SMS тощо).
Повернення Товару допускається тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Адміністрація сайту має право зберігати електронні повідомлення та іншу переписку з Покупцями. Адміністрація сайту має право не реагувати на повідомлення Покупця, не пов’язані з метою існування Сайту – реалізації Товару. Всі претензії чи побажання з приводу роботи Сайту приймаються у письмовому вигляді на місцезнаходження Продавця.
Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за цим Договором або права, які обумовлені існуванням цього Договору, в тому числі заставляти права, передавати право вимоги або укладати договори про переведення боргу з третіми особами, договори поруки, укладати інші договори, які можуть мати як наслідок заміну кредитора або боржника за цим договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони. При порушенні зазначених умов укладені договори є недійсними та Сторони не зобов’язані їх виконувати.
Цей Договір складається з двох частин: публічна оферта з укладання договору приєднання про купівлю-продаж товарів, розміщена на Сайті та Акцепту публічної оферти.
Цей Договір діє до повідомлення Продавцем інформації про його припинення шляхом розміщення такої інформації на офіційному сайті та/або шляхом письмового повідомлення Покупця будь-яким чином.
Сторони зобов’язуються не розголошувати отриману у зв’язку з укладенням та виконанням умов даного Договору інформацію третім особам.


Реквізити Продавця зазначені в розділі «КОНТАКТИ» Веб-сайту.

Поділитися:

Партнери
Додаток
Додаток для
Передзвонити мені